Wat wordt er geladen bij het opstarten van je Mac?, Wat wordt er geladen bij het opstarten van je Mac?

Wat wordt er geladen bij het opstarten van je Mac?, Wat wordt er geladen bij het opstarten van je Mac?

Wat wordt er geladen bij het opstarten van je Mac?

Nadat je bent ingelogd op je Mac zal je merken dat er automatisch programma’s of services worden opgestart. De meest eenvoudigste manier om te controleren wat er allemaal wordt gestart onder OS X is te gaan naar  ▸ Systeemvoorkeuren ▸ Accounts ▸ optie:Inloggen

In het venster krijg je een overzicht te zien welke applicaties er automatisch worden gestart bij het inloggen. Door middel van de + en – knop kan je programma’s verwijderen of toevoegen.

Het overzicht toont echter alleen maar de programma’s die worden gestart bij het inloggen van het specifieke gebruikersaccount. Op de achtergrond worden er echter nog veel meer programma’s en OS X services gestart.

Op het moment dat je problemen met je Mac ondervindt bij het opstarten/inloggen dan wordt dit vaak veroorzaakt door een service of programma dat automatisch wordt gestart.

Hieronder vind je een overzicht welke mogelijkheden er zijn om een service of programma te starten en hoe je kan controleren wat er precies op jou Mac wordt gestart. Door de inhoud van de onderstaande mappen te bekijken is het vrij eenvoudig om de services en programma’s te identificeren.

In de meeste kan je een programma of service uitschakelen door het betreffende plist bestand te verwijderen of de property list te wijzigen.

Let op! Wijzig of verwijder property-lists alleen als je 100% zeker weet waarmee je bezig bent!

StartupItems
Programma’s die automatisch starten bij het opstarten van je Mac:

/Library/StartupItems

LaunchDaemons
Systeem services die worden opgestart bij het opstarten:

/Library/LaunchDaemons
/System/Library/LaunchDaemons

LaunchAgents
Programma’s die worden gestart bij het inloggen van een specifieke gebruiker:

~/Library/LaunchAgents

Programma’s die bij het inloggen van iedere willekeurige gebruikers worden gestart:

/Library/LaunchAgents/
/System/Library/LaunchAgents/

Wat wordt er geladen bij het opstarten van je Mac?

Scheduled tasks
Ingeplande taken kan je bekijken met het OS X Terminal commando:

crontab -e

Kernel Extensions:

Een overzicht van alle gestarte kernel extensions kun je opvragen met het OS X Terminal commando:

kextstat

Hooks

Het is tevens mogelijk om tijdens het in- en uitloggen programma code te starten. Deze aanwezigheid van deze ‘hooks’ kan je controleren met de onderstaande twee OS X Terminal commando’s:

defaults read com.apple.loginwindow LoginHook
defaults read com.apple.loginwindow LogoutHook

Meer tips: Gratis Tips

Bron: Appletips

Wat wordt er geladen bij het opstarten van je Mac?

Wat wordt er geladen bij het opstarten van je Mac?, Wat wordt er geladen bij het opstarten van je Mac?