010computerhulp.nl – Privacy- en cookiebeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met [pcdokteraanhuis-rijnmond], [Hogenbanweg 76-B], [3028 GP] [Rotterdam], [KvK Rotterdam 24416172].
Versie: 1.0, 2 mei 2018

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website 010computerhulp.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat [pcdokteraanhuis-rijnmond] in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. [pcdokteraanhuis-rijnmond] gebruikt uw persoonsgegevens voor:

• het verlenen van toegang tot onze website;
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot [pcdokteraanhuis-rijnmond], haar relaties en haar medewerkers;
• het verzenden van de nieuwsbrief.

Omschrijving van de persoonsgegevens

 

Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden(bewaartermijn).
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

persoonsgegevens die u voor uw bovengenoemde doeleinden gaat verwerken.
• NAW-gegevens;
• bedrijfsgegevens;
• functie;
• btw-nummer;
• geslacht;
• e-mailadres;
• (mobiel) telefoonnummer;
• geboortedatum;
• IP-adres;
• technische browserinformatie;
• cookie ID;
• klik- en surfgedrag;
• social media account.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

Gegevensbeveiliging

[pcdokteraanhuis-rijnmond] maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

 

Cookies

Klik op onderstaande link voor ons uitgebreide cookiebeleid.
Cookiebeleid

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via [info@pcdokteraanhuis-rijnmond.nl, info@010computerhulp.nl], of door telefonisch contact met ons op te nemen via [010-8515065] op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens
PCDOKTERAANHUIS-RIJNMOND
Hogenbanweg 76-B
3028 GP  Rotterdam
KvK Rotterdam 24416172

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail naar info@pcdokteraanhuis-rijnmond.nlof u vult ons contactformulier in.