gebruikersprofielservice, Foutbericht ‘De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden’

Symptomen

Wanneer u zich met behulp van een tijdelijk profiel aanmeldt op een Windows 7- of Windows Vista-computer, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:
De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden. Gebruikersprofiel kan niet worden geladen.

Oplossing

Af en toe wordt uw gebruikersprofiel niet correct gelezen in Windows, bijvoorbeeld als uw computer wordt gescand door uw antivirussoftware terwijl u zich probeert aan te melden. Probeer het probleem op te lossen door uw computer opnieuw op te starten en u aan te melden met uw gebruikersaccount voordat u met deze methoden begint. Als het probleem niet wordt opgelost door de computer opnieuw op te starten, volgt u de stappen in de onderstaande methoden om het probleem op te lossen.

Opmerking U moet zich aanmelden met een Administrator-account om uw gebruikersprofiel te herstellen of uw gegevens naar een nieuwe account te kopiëren. Voordat u met de probleemoplossing begint, meldt u zich bij Windows aan met een andere account die beheerdersrechten heeft, of start u de computer opnieuw op in de veilige modus om u aan te melden met het ingebouwde administratoraccount. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het opstarten in de veilige modus:

Methode 1 Het profiel van het gebruikersaccount herstellen
Ga als volgt te werk om het profiel van het gebruikersaccount te herstellen.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register op onjuiste wijze wijzigt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen.

 1. Klik op Start, typ regedit in het vak Zoeken en druk op Enter.
 2. Zoek in de Registreer-editor de volgende subsleutel van het register en klik erop:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. Zoek in het navigatiedeelvenster naar de map die begint met S-1-5 (SID-code) en wordt gevolgd door een lang getal.
 4. Klik op elke S-1-5-map, zoek in het detailvenster naar de vermelding ProfileImagePath en dubbelklik om te verifiëren dat het gaat om het gebruikersaccountprofiel waarbij de fout optreedt.gebruikersprofielservice, Foutbericht ‘De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden’
  Als u twee mappen hebt die beginnen met S-1-5 en worden gevolgd door een aantal lange getallen waarvan er een op .bak eindigt, wijzigt u de naam van de map in .bak. Ga hiervoor als volgt te werk:
 5. Klik met de rechtermuisknop op de map zonder .bak en klik op Naam wijzigen. Typ .ba en druk op Enter
  gebruikersprofielservice, Foutbericht ‘De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden’
 6. Klik met de rechtermuisknop op de map met .bak en klik op Naam wijzigen. Verwijder .bak aan het eind van de mapnaam en druk op Enter.
  gebruikersprofielservice, Foutbericht ‘De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden’
 7. Klik met de rechtermuisknop op de map met .ba en klik op Naam wijzigen. Wijzig .ba in bak aan het eind van de mapnaam en druk op Enter.
  gebruikersprofielservice, Foutbericht ‘De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden’

  Als u maar één map hebt die begint met S-1-5 en wordt gevolgd door een lang nummer en eindigt op .bak, klikt u met de rechtermuisknop op de map en vervolgens op Naam wijzigen Verwijder .bak aan het eind van de mapnaam en druk op Enter.

   

  Klik in het detailvenster op de map zonder .bak, dubbelklik op RefCount, typ 0 en klik vervolgens op OK.

  gebruikersprofielservice, Foutbericht ‘De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden’

 8. Klik in het detailvenster op de map zonder .bak, dubbelklik op State, typ 0 en klik vervolgens op OK
  gebruikersprofielservice, Foutbericht ‘De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden’
 9. Sluit de Register-editor.
 10. Start de computer opnieuw op.
 11. Meld u opnieuw aan met uw account.

Bron: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/947215/you-receive-a-the-user-profile-service-failed-the-logon-error-message
[sg_popup id=1]

gebruikersprofielservice, Foutbericht ‘De gebruikersprofielservice verhindert het aanmelden’