Dock-pictogrammen herstellen in Mac OS, Dock-pictogrammen herstellen  in Mac OS

Dock-pictogrammen herstellen in Mac OS, Dock-pictogrammen herstellen  in Mac OS

Dock-pictogrammen herstellen van generiek pictogram in Mac OS ?

Ik heb een zeer snelle Terminal-opdracht gevonden waarmee die dock-pictogrammen in hun natuurlijke glorie worden hersteld! Om uw dock-pictogrammen uit hun beschadigde staat te herstellen, opent u gewoon Terminal en voert u de volgende opdracht uit:

sudo rm -rfv /Library/Caches/com.apple.iconservices.store;
sudo find /private/var/folders/ \( -name com.apple.dock.iconcache -or -name
com.apple.iconservices \) -exec rm -rfv {} \;; sleep 3;
sudo touch /Applications/* ; killall Dock; killall Finder

Ander handige tips

Tweaks voor os x

Meer tips op https://www.appletips.nl/cat/mac-os-x/

Dock-pictogrammen herstellen in Mac OS, Dock-pictogrammen herstellen  in Mac OS