updates

Algemene voorwaarden webdesign

1. Algemeen 1.1 Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Pcdokteraanhuis-Rijnmond aangegane overeenkomsten, door Pcdokteraanhuis-Rijnmond geleverde diensten en alle door Pcdokteraanhuis-Rijnmond gedane schriftelijke,…