,

zeer traag internet oplossen

  Ook bij traagheid in het netwerk moet je zien te achterhalen waar het probleem zit. Zit dit in het thuisnetwerk of in het internet ? Een manier om te weten te komen of je "zeer traag internet" hebt, is met het commando 'traceroute'…
,

Hoe kan ik veiliger internetten ?

veiliger internetten: hosts bestand aanpassen Maak wel eerst een back-up van het bestand C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts (let op: de naam van het HOSTS-bestand heeft géén extensie) voordat er wijzigingen in worden aangebracht.…